Elektrorevize je důležitá pro Vaší bezpečnost.

Pokud nechcete přijít k úrazu elektrickým proudem je třeba jednou za čas si nechat udělat elektro revizi. Jak to probíhá a na co revizi využít?

Co je elektro revize

Elektro revize https://www.elektrokuchar.cz/elektrorevize.html spočívá v kontrole, správě a evidenci jakéhokoliv zařízení, které ke své funkčnosti potřebuje elektrický proud. Revize tedy slouží z pohledu bezpečnosti jako komplexní prohlídka zařízení. Tato prohlídka může být vstupní, pravidelná, výstupní nebo mimořádná. Vstupní revize probíhá před samotným spuštěním zařízení do provozu. Pravidelná revize probíhá dle stanovených lhůt na provozované elektrické zařízení. Výstupní elektrorevize se provádí pokud zařízení končí svou činnost a poslední mimořádná revize se provádí pokud je nutné provést revizi elektrozařízení například na základě právního předpisu nebo při opravě či úpravě elektroinstalace.. Dále rozlišujeme elektrorevize na elektroinstalací, hromosvodů, strojů a ručního nářadí.

zástrčka

Co musí obsahovat zpráva o provedené revizi

Zpráva o provedené revizi musí obsahovat určení druhu revize. Dále vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení, soupis použitého zařízení, soupis provedených úkonů jako je například prohlídka, měření a další. Na soupisu nesmí dále chybět soupis zjištěných závad, datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy. Samozřejmě zde musí být i jméno, podpis a číslo revizovaného technika.

Zjištění závady revizí

Pokud se danou revizí zjistí nějaké závady je potřeba toto zařízení nechat opravit, a to oprávněnou osobou provádět práce na elektrickém zařízení. Jak se závada opraví zaznamená se to do revizní zprávy. Revize není dobré podceňovat, protože hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem, a tedy újmě na zdraví.

Kde objednat elektrorevizi

technik

Revizi je možné objednat u firem, které se revizemi zabývají. A to buď na základě zkušeností Vašich známých anebo přes web. Kvalitní revizní firmy nabízejí ke službě i další benefity jako je hlídání termínů pravidelných revizí, označení spotřebiče štítkem zdarma nebo dopravení revizního technika k Vám zdarma.