Postup při obchodování se zahraničím

1.     PŘÍPRAVA

a)       průzkum trhu – důvodem je získání informací; hospodářská a politická situace dané země, situace na trhu (informace o konkurenci a zákaznících, kupní síla obyvatelstva, věk, náboženství, národnost)
b)      vývozní marketing – marketingový mix
ž   produkt – podnik posuzuje konkurenceschopnost svého produktu na zahraničním trhu, prověřuje kapacitu pro výrobu
ž   Cena = prodejní cena v zahraničí – přímé obchodní náklady (doprava, pojistné, skladné) – obchodní marže
ž   distribuce – přímý a nepřímý prodej
ž   propagace – zpravidla ji zajišťuje propagační agentura v zahraničí
 prodej banánů.jpg

2.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Uzavírají ji prodávající (vývozce) a nakupující (dovozce), podstatnými náležitostmi jsou dodací a platební podmínky.

3.     REALIZACE

průběh:
a.       oznámení a odeslání dodávky
b.       expedice
c.       vlastní dodání a převzetí dodávky
d.       fakturace
e.       zaplacení
 
Vývoz mimo EU
Probíhá celní řízení, při vývozu se neplatí clo ani DPH (podpora vývozu státem), zpracování dokladů a prohlídka zboží:
ž   vnitřní prohlídka – probíhá ve výrobním podniku, provádí se důkladná kontrola zboží a dokladů ke zboží, zásilka se naloží na dopravní prostředek, opatří se celní závěrou (plombou, pečetí)
ž   vnější prohlídka – na celnici, kontrola dokladů, kontrola neporušenosti celních uzávěr
 ananas na pláži.jpg
Prodej mezi členskými státy EU
Probíhá vyrovnání odlišných sazeb DPH, proclení neprobíhá, místem zdanitelného plnění je země příjemce, zboží a služby jsou v zemi původce osvobozeny od DPH, v zemi určení se DPH vybírá podle místních sazeb – samovyměření.
 
Kurzovní zisky/ztráty
Výsledek obchodu závisí na měnovém kurzu, FA se proplácí později, než bely zaslána a tím vzniká kurzový rozdíl:
ž   zhodnocení měny = kurzovní zisk (navýšení kurzu, za jednotku naší měny získáme více jednotek měny zahraniční)
ž   znehodnocení měny = kurzovní ztráta (pokles kurzu, za jednotku naší měny obdržíme méně jednotek měny cizí)