V autoškole (nejen) v Praze záleží i na rozmístění výukových jízd

Autoškola patří k obtížnějším životním krokům, které každého, kdo touží po řidičském oprávnění, posouvá do role žáka, bez rozdílu pohlaví nebo věku, samozřejmě s podmínkou minimální věkové hranice. Žák je v autoškole povinen dodržovat regule dané zákonem a dbát pokynů instruktora a na závěr složit úspěšně teoretickou i praktickou zkoušku.

Ne všechny autoškoly však poskytují stejnou kvalitu služeb, a to by měl každý z vás, kdo má zájem výukový kurz absolvovat, vědět a také se podle toho řídit. Pozor byste si měli dát především na rozmístění praktických výukových jízd.

vůz autoškoly

Pohlídejte si frekvenci jízd

K nejčastějším problémům v některých autoškolách patří nevhodné stanovení jízd. V ideálním případě by to mělo vypadat tak, že absolvujete v jednom týdnu dvě jízdy po devadesáti minutách, tedy celkem dvě školní dvouhodinovky (podle schématu školní výuky 45 minut jedné vyučovací hodiny). Dvě výukové dvouhodinové lekce byste měli mít naplánované tak, aby na sebe navazovaly i další týdny plynule, tedy např. si je naplánujete vždy na každé úterý a pátek. Plynulost je zde zásadní, neboť neztrácíte kontakt, zůstáváte ve cviku, lépe si pamatujete předchozí lekci, na kterou můžete navázat.

řízení vozu

Snažte se tímto schématem řídit a autoškolu v Praze si také podle toho vybírejte tak, aby byla ochotná se tomu podřídit, resp. to ona sama nabízí. Pokud vás bude někdo tlačit do jízd tak, abyste jich v týdnu absolvovali více, jak čtyři, čímž se celková délka kurzu zkrátí na tři týdny, raději běžte jinam. Stejným způsobem reagujte na naopak příliš zdlouhavé trvání kurzu, s jednou jízdou týdně, anebo s jízdami po čtrnácti dnech, to je rovněž nepřípustné. Zároveň byste měli vědět, že autoškoly nesmí ze zákona nutit žáka v průběhu jednoho dne do více, jak 90 minut za volantem, a to kvůli bezpečnosti silničního provozu a možné únavě a snížení koncentrace při výuce.