Linkbuilding strategy is not dead!

Není to jenom punk, co ještě neumřelo. Linkbuildingové strategie, nebo chcete-li česky strategie budování odkazů, jsou stále ještě relevantní a zaručenou SEO praxí, která dokáže i dnes, ve světě internetových vyhledávačů půjčujících si obsah z webových stránek, přinést opravdu dobré výsledky a dokáže posunout nejen webové stránky, ale zejména byznys na zcela novou úroveň.muž smějící se a držící displej s lupou.jpg

Velké internetové vyhledávače stále mezi své signály a faktory hodnocení počítají kvalitu odkazů, které jsou na stránce anebo které vedou ze stránky pryč. Odkazování a odkazy vůbec jsou stále měnou, za kterou se někdy dobře platí. Budování kvalitních odkazů chce čas, hodně snahy, píle a hlavně tomu všemu musí daný odborník rozumět. Musí mít vědomosti nejen o nejrůznějších postupech a procesech, ale zejména také by měl mít povědomí o úrovni webové stránky, jejím E-A-T a reputaci, ale také o povědomí o konkurenci či o prostředí, ve kterém se podnikatel či firma pohybuje. Protože logicky každý bude chtít, aby jej citovaly velké zpravodajské weby, protože to přináší popularitu, reputaci, povědomí a publicitu. Každý chce, aby na jeho webových stránkách byly rozhovory s velkými osobnostmi daného průmyslu nebo ještě lépe, aby sami odborníci psali články na danou webovou stránku. Mnohdy totiž na takové kvalitní stránky odkazují jiné kvalitní webové stránky, což dále zvyšuje hodnotu odkazů.SEO nápis v modrém terči na bílém pozadí.jpg

Jak vidíte, budování odkazů není jenom o tom, získat „jakékoliv odkazy“, ale právě je to všechno o tom, „jaké“ odkazy vlastně budete získávat, odkud, od koho a kam budou uživatele směřovat. Samozřejmě z této ideje o budování linků nevypadávají ani interní odkazy, které slouží k lepší orientaci na dané webové stránce. Interní odkazy jsou odkazy, které přesměrují uživatele v rámci jedné webové stránky na jiné místo. Můžete tak odkazovat na starší články či naopak nové články, což je velice dobrý způsob, jak korigovat provoz na stránce. Linkbuilding strategie SEOlight jsou nyní dostupné i pro vás v nabídce SEO agentury.