Není vidět, není cítit, ale škodí


UmÄ›lá elektromagnetická pole, která kolem sebe šíří veÅ¡kerá elektrická zařízení, vytvářejí takzvaný elektrosmog. Za posledních sto let, kdy o elektrosmogu mluvíme, se mu lidské tÄ›lo samozÅ™ejmÄ› nedokázalo pÅ™izpůsobit tak, aby bylo schopno odolávat jeho Å¡kodlivým úÄinkům. O kterých zařízeních že je tedy vlastnÄ› Å™eÄ? UveÄme si pouze pár příkladů. Jedná se například o úsporné žárovky, podlahové vytápÄ›ní, Å¡patnÄ› zapojené osvÄ›tlení, domácí elektrorozvody, mobily, trafostanice, a pÅ™edevším také vysílaÄe datových a mobilních operátorů.

Opatrnost je na místě

Stále více se v poslední dobÄ› mluví o tom, jak důležitá je pÅ™edevším ochrana pÅ™ed zářením vysílaÄů mobilních operátorů. I pÅ™esto, že kolem sebe nic nevidíte, nic necítíte, nic nehmatáte, pÅ™esto jste neustále vystavováni jejich umÄ›le vytvoÅ™enému neionizujícímu záření, které se velmi negativnÄ› může projevit na vaÅ¡em zdravotním stavu. Není to záležitost jednoho okamžiku, ale jedná se o záležitost dlouhodobou, kdy se délka tohoto negativního působení na váš organismus sÄítá. Existuje více možností, jak se bránit. Pokud chcete sáhnout po jedné z nejúÄinnÄ›jších, zvolte BioProtect 400.

Publikováno v Nezařazené