Vzdělání drží krok s pokrokem technologií

Určitě jste někdy uvažovali o tom, jak je dnešní generace zkažená a prostoupená skrz na skrz mobilním telefony. Lidé si raději tvoří přátelství na sociálních sítích, neboť jsou daleko snadnější a pohodlnější. Jedinci se také vyhnout jakýchkoli možných konfrontací z blízkého okolí, to znamená, že si připadají v naprosto cool postavení s tím, kolik liků k jejich příspěvkům a komentářům přibývá.

Nejde však jen o mladou generaci, elektronika prostoupila všemi různými sférami lidského života, prostoupila i do vzdělávacího systému. Kdo dnes nevlastí mobilní telefon, je pro něho velmi těžké udržet kontakt se svými současníky. Tak na příklad v Estonsku už dokonce navrhli mobilní aplikaci, díky níž bude možno volit prezidenta.

Mnoho pedagogů souhlasí s tézí, že by se děti i studenti měli učit pomocí vizualizace toho, co slyší. Co může být tolik efektivní jako digitalizace učební látky? Jak byste chtěli ukázat dětem, jak vypadal život v pravěku? Samozřejmě, máme přece i učebnici, jak by se mohlo namítnout, avšak i pro učitele je snadnější vložit informace do digitální podoby. Mají tak přístup k většímu množství informací – můžou ukázat jiné mapy či obrázky než jen ty, které jsou vytištěné.

Co se snažím říct je, že můžeme usměrnit pokrok technologií ve směru, který by mohl být prospěšný jak pro další generace, tak především i pro nás, jako pro jedince. Když se podíváte na své aplikace, které máte ve svém telefonu a kriticky je zhodnotíte, co si nyní myslíte? Dokážete plně využít toho, co Vám bylo nabídnuto?

Jak můžete rozvíjet svoje schopnosti jenom s mobilním telefonem, který má dneska každý? Je to tak snadné. Podívejte se na následující tematické okruhy, které z nich Váš mobilní telefon pokrývá?

– Aplikace zlepšující jazykové dovednosti
– Osobní trenér
– Recepty
– Aplikace pro cestování
– Užití kalendáře, poznámek či všeobecně aplikace pro lepší time-management

Samozřejmě by se dalo jmenovat mnoho a mnoho dalšího. Od atlasu hub až po noviny. Vše může přispět k Vašemu lepšímu já. Vše Vám nabízí nějakou znalost. A to stejné můžete udělat i pro své děti. Když se nyní na ně podíváte, když čekají na MHD či mají ve škole přestávku, co obvykle dělají? Hrají nesmyslné hry.

Možná by se konečně mobilní telefony neměly brát jako tabu, spíše bychom je měli přijmout a získat co možná nejvíce z jejich kladné stránky. Doba se mění, informací přibývá a taktéž se musíme přizpůsobit, adaptovat podmínkám i my. Najít způsob, jak všechny tyto informace vstřebat co možná nejefektivněji.

Publikováno v Nezařazené