Být dětem příkladem?

Většina psychologů se shoduje v tom, že nejlepší výchova dítěte je výchova příkladem. U některých situací je to celkem zřejmé a samozřejmé. Například pokud chci, aby si děti jednoho dne osvojily pracovní návyky, určitě nemohu žít dlouhodobě a cíleně ze sociálních dávek.

Pokud chci, aby mé dítě bylo slušným člověkem, který se chová laskavě k druhým lidem, nemohu se sám chovat jako nevychovanec. Pokud chcete, aby se dítě dobře učilo a mělo úctu ke vzdělání, nesmíte rezignovat na celoživotní vzdělávání. Pokud chcete, aby dítě mělo kladný vztah ke sportu, sotva ho k tomu přesvědčíte tím, že se budete ve volném čase věnovat především sezení u televize.

Ve výčtu je pak možné pokračovat do nekonečna. Jenomže termín vychovávat příkladem jakoby předpokládal, že rodiče jsou v podstatě dokonalí. Ale to nejsou. I rodiče mají své výrazné limity. Co s tím?
 

Když je obtížné stát se příkladem

Například co když není pořádkumilovnost Vaší silnou stránkou, ale je pochopitelné, že očekáváte od svých potomků, že budou mít ve svých věcech pořádek? Co když jste spíše prakticky zaměření, ale neoplýváte právě pronikavým intelektem, nicméně od dětí očekáváte slušné výsledky ve škole? Co když čekáte od svých dětí vyrovnané emoční reakce, ale sami jste mírně řečeno pěkný cholerik? Protože nikdo není dokonalý a i rodiče mají své deficity.  V tomto ohledu pak je těžké vychovávat příkladem. Co tedy s tím?

Mnozí rodiče situaci řeší situaci tak, že volí direktivní metody. Tedy metoda křiku a trestu. To ovšem logicky není optimální řešení. Dítě to jednak demotivuje a zároveň dezorientuje. Protože, když dítě vidí, že je trestáno za něco, co je vlastní rodičům, neví, co si o tom vlastně myslet.

Rodiče samozřejmě mají právo na to dělat chyby a ne úplně vždy dokážou být vzorem. Ale asi by měli zvolit strategii sebereflexe. „Ano, i já mám s tímto (třeba úklidem) problém a právě proto chci, abys v tomto ohledu byl nebo byla lepší než já.“ Příkladem v tomto ohledu můžete být v tom, že dítěti ukážete, že se pokoušíte zlepšovat v tom, co Vám není úplně vlastní.

Publikováno v Nezařazené